<style date-time="0jYGJ4"></style>

无线第一季

类型:欧美剧 欧美  地区:美国  <big date-time="7ul6sv"></big><big dir="UGoJo2"></big><sup lang="lWliI"></sup> 年份:2020 

<tt dir="f2tQiI"></tt><sub date-time="KWDZKy"></sub><abbr draggable="UqUH4U"></abbr>

剧情简介

泰伊·谢里丹将主演Quibi惊悚剧集《无线电》(Wireless,暂译)。剧集围绕一个自恋的大学生(谢里丹饰)展开,他被滞留在了科罗拉多山谷,而他唯一的生存希望便是他一生都在学习使用的工具:智能手机。史蒂文·索德伯格担任本剧执行制作人

猜你喜欢

Copyright © 2020-2022